Ons Privacy & Cookies Policy

Wij zijn verheugd uw interesse te mogen vaststellen in onze website. Hieronder zullen wij u gedetailleerd informeren over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. TNC SA/NC behandelt de persoonsgegevens van zij die gebruik maken van de diensten aangeboden op de website www.tnc.be op een vertrouwelijke manier en conform art. 13 van het wettelijke decreet met nummer 196/2003 en volgens richtlijn 2/2002 van de Europese autoriteiten m.b.t. de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.
Deze verklaring heeft enkel betrekking op de website www.tnc.be en geldt niet voor andere websites die, tijdens het surfen, worden bezocht zonder enige link naar TNC SA/NC.
Wanneer u de website www.tnc.be bezoekt, geeft u toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven.

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is exclusief voorbehouden aan de wettelijke vertegenwoordiger , met zetel in TNC SA/NC – Avenue Landaslaan 1 – Z.I. Saintes – B – 1480 Tubize/Tubeke.

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING
De verwerking van persoonsgegevens die worden gegenereerd door bezoek aan de website van TNC SA/NC vindt uitsluitend plaats op de zetel van het bedrijf en wordt alleen uitgevoerd door technisch personeel of door personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de website. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bovendien worden ze enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld werden.

COOKIES

Webpagina’s maken soms gebruik van cookies. Cookies dienen om ons aanbod efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en worden geregistreerd door uw browser. Zij brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Er zijn zgn. sessie-cookies die automatisch worden gewist aan het eind van uw bezoek. Daarnaast bestaan er cookies met een langere levensduur met behulp waarvan wij u herkennen als bezoeker, geheel anoniem weliswaar. De gegevens die cookies opleveren worden nooit in verband gebracht met andere gegevensbronnen. De persoonsgegevens die u invoert wanneer u een beroep doet op ons aanbod worden evenmin gelinkt aan gegevens verkregen door cookies.
Volgende cookies worden aangewend op de website www.tnc.be.
Deze cookies zijn noodzakelijk om gebruikersprofielen te creëren en om reclameboodschappen uit te sturen, geheel in lijn met de voorkeuren die de gebruiker heeft aangegeven op de webpagina’s. De website www.tnc.be maakt geen gebruik van profiel-cookies.

 • Sessie-cookies voor de identificatie van de sessie; levensduur: zolang de sessie loopt. Ze worden enkel gebruikt om webpagina’s te kunnen downloaden.
 • Cookies van lange duur: voor de identificatie van een nieuwe/oude klant; levensduur: 6 of 12 maanden.
 • Cookies voor analyse van bezoekers: dienen enkel voor intern gebruik en helpen ons om de ervaring van gebruikers te optimaliseren. De gegevens die worden verzameld m.b.v. deze analytische cookies stellen ons in staat te begrijpen op welke manier bezoekers onze site gebruiken, wat ons op zijn beurt helpt om verbeteringen aan te brengen aan de manier waarop wij content aan u voorstellen.
 • Cookies van derden. Cookies van derden worden door de band gebruikt door partijen die bezoekers analyseren en door reclame-instanties. Dankzij deze cookies kan het gedrag van surfers worden herkend in een geheel van diverse websites.

Regelgeving m.b.t. cookies en het wissen ervan

Onder de instellingen van uw browser, kan u het gebruik en wissen van cookies bepalen.Zo schakelt u cookies uit op uw browser:

Chrome:
• Open de browser
• Klik op het menu-icoontje
• Selecteer “instellingen”
• Klik op “geavanceerde instellingen weergeven” onderaan de pagina
• Klik op “instellingen voor inhoud”
• Kies “voorkom dat websites gegevens opslaan”.
• Vink “OK” aan.
• Bezoek de speciale pagina voor meer informatie.

Mozilla Firefox:
• Start de browser
• Klik op het menu-icoontje in de browserwerkbalk
• Selecteer “opties”
• Selecteer “privacy”
• Onder “bewaarinstellingen”, ga naar gepersonaliseerde instellingen voor “geschiedenis”.
• Vink “cookies aanvaarden” af.
• Sluit de pagina “voorkeuren” af. De door u aangebrachte wijzigingen worden geregistreerd.
• Bezoek de speciale pagina voor meer informatie.

Internet Explorer:
• Start de browser
• Open het bureaublad en klik op het icoontje van Internet Explorer.
• Klik op de knop “tools”.
• Klik op “internetopties”.
• Klik op “vertrouwelijk” en voer de gewenste actie uit.
• Bezoek de speciale pagina voor meer informatie.

Safari:
• Start de browser
• Kies het menu “actie”, selecteer “voorkeuren” en klik op “privacy”.
• Geef in het gedeelte “cookies blokkeren” aan hoe en wanneer Safari cookies van websites moet accepteren.
• Om te zien welke sites cookies hebben opgeslagen, klikt u op “cookies weergeven”.
• Bezoek de speciale pagina voor meer informatie.

Opera:
• Start de browser.
• Klik op “cookies beheren”.
• Voor de gewenste actie uit.
• Bezoek de speciale pagina voor meer informatie.

Link naar sites van derden:

Deze website kan links bevatten naar sites van derden die een ander beleid voeren dan UPM Modena spa m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

• Google-informatie: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
• Google (configuratie): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
• Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
• Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy

OPTIONELE AARD VAN HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
Het verstrekken van gegevens is facultatief bij het uitsturen van commerciële boodschappen gelinkt aan onze dienstverlening, operationele informatie, promotionele berichten, tarieven en verkoopsvoorwaarden. De eventuele weigering om gegevens te verstrekken of te behandelen zal ertoe leiden dat uw gegevens in onze databank worden geblokkeerd wanneer commerciële boodschappen of prijslijsten worden uitgestuurd. De gegevens worden evenwel verder verwerkt om te voldoen aan juridische verplichtingen en eerder aanvaarde contractuele verplichtingen.

WIJZE VAN BEHANDELING
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door opslag op papier, via IT-systemen en electronische dragers, geheel in lijn met de geldende reglementering en uiteraard met de garantie dat uw gegevens beschermd zijn en vertrouwelijk blijven. Uw gegevens zullen worden geüpdatet en bewaard zolang als vereist is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en behandeld.
RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN
U kan ten allen tijde een beroep doen op uw rechten als houder van de persoonsgegevens die worden verwerkt, in lijn met artikel 7 van wetsbesluit nr. 196/2003: het recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten.

 1. De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die hem betreffen.
 2. De belanghebbende heeft het recht om te weten te komen:
  a) welke de herkomst is van de persoonsgegevens;
  b) welke de doeleinden en modaliteiten van de verwerking zijn;
 3. Doeleinden en modaliteiten van de verwerking
  a) actualisering, rectificatie of, bij belangstelling, integratie van de gegevens;
  b) de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
  c) de verklaring dat de verrichtingen bedoeld onder a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze vereiste onmogelijk blijkt of het gebruik inhoudt van middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.
 4. De belanghebbende heeft het recht om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk, tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens met het oog op het versturen van reclame- of direct-salesmateriaal, of voor het uitvoeren van marktonderzoek, of voor commerciële boodschappen.

TNC Srl – Phone: +32 (0)2 355 05 05 – BTW: BE0884.995.237 | Privacy Policy